Selasa, 19 Juli 2011

Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 2 - Latihan Soal

Wacanen sing patitis !

Nemu Dhompet

Isih esuk Sari wis budhal sekolah
Ing dalan Sari nemu dhompet
Dhompet iku banjur dijupuk
Sawise dijupuk banjur dibukak
Dhompet iku isine dhuwit lan surat penting
Tekan sekolahan dhompet diaturake marang Bu Guru
Dhompet iku tibake kagungan Pak Lurah
Bu Guru banjur tindak daleme Pak Lurah
Pak Lurah rumangsa bungah
Pak Lurah banjur nggoleki Sari arep maringi bebungah
Sari ora gelem diparingi hadiah

Wangsulana pitakon ing ngisor iki !
1. Ing ngendi Sari anggone nemu dhompet ? .........................
2. Apa wae isine dhompet ? ......................................
3. Dhompet iku banjur diaturake marang sapa ? ....................
4. Sapa kang kagungan dhompet ikut ? ............................
5. Kena apa Pak Lurah nggoleki Sari ? ............................

Pilihen aksara kang bener !
1. Sing nemu dhompet ing dalan ...........
a. Sadi
b. Budi
c. Sari
2. Dhompet iku banjur diaturaken ..............
a. Ibu Guru
b. Pak Guru
c. Bapak
3. Sing kagungan dhompet ..............
a. Pak Guru
b. Pak Lurah
c. Ibu Guru
4. Sari arep diparingi ...............
a. dhuwit
b. hadiah
c. panggawean
5. Kuping gunane kanggo ..........
a. mlaku
b. nyekel
c. ngrungokake
6. Sing kanggo mikul ................
a. sirah
b. pundhak
c. tangan
7. Godhong pelem rupane ................
a. ijo
b. kuning
c. putih
8. Tembung mata, kramane ..........
a. mripat
b. soca
c. mata
9. Rambute Bapak ireng. Tembung rambut kramane............
a. mustaka
b. talingan
c. rikma
10. Godhong tela rambat jenenge ...........
a. blarak
b. jlegor
c. damen
11. Saben dina Budi nyikat ..............
a. sikil
b. pipi
c. untu
12. Yen arep budhal sekolah kudu .............
a. pamitan
b. tukaran
c. nangis
13. Pamitan Bapak lan Ibu karo..............
a. ngguyu
b. salaman
c. nangis
14. Banyu segara iku rupane ..............
a. abang
b. ireng
c. biru
15. Genderane kita warnane abang karo..............
a. putih
b. ijo
c. ireng

Isenana titik-titik ing ngisor iki !
1. Yen saben dina sinau dadi bocah ...............
2. Irung iku gunane kanggo .......................
3. Sikil iku gunane kanggo .....................
4. Godhong bayem iku rupane .......................
5. Lombok yen wis tuwo rupane .....................
6. Driji tangan iku gunane kanggo ....................
7. Yen matur Bapak karo Ibu nganggo basa ......................
8. Yen nemu barang ing sekolahan kudu diaturake .......................
9. Sari budhal sekolah wayah ............................
10. Sing disikat iku .........................
(Kapetik saka ”Selektif – Sarana Belajar Efektif”)

5 komentar:

 1. terima kasih, bagus artikel anda .....
  Ditunggu kunjungan baliknya di www.infobagusnih.blogspot.com


  GRATIS EBOOK CARA MERAWAT LAPTOP DAN LAINNYA JUGA BAnYAK GRATISNYA>>>

  BalasHapus
 2. terima kasih, bagus artikel anda .....
  Ditunggu kunjungan baliknya di www.infobagusnih.blogspot.com


  GRATIS EBOOK CARA MERAWAT LAPTOP DAN LAINNYA JUGA BAnYAK GRATISNYA>>>

  BalasHapus
 3. terima kasih contoh soalnya., bermanfaat bagi saya orang tua murid untuk referensi contoh soal

  BalasHapus